Klasser & Priser

Trafikkskolen Harstad AS

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Priser klasse B

Kjøretime

Kjøretime

Vi anbefaler doble kjøretimer isteden for enkle. Tenk også på at du bør øve i normal trafikk slik at du finner tid til å kjøre også på dagtid.

740 kr

Kjøretime etter kl 16

790 kr

Trinnvurdering trinn 2

Avtales mellom lærer og elev når ferdighetene er på rett nivå.

740 kr

Trinnvurdering trinn 3

Avtales mellom lærer og elev når ferdighetene er på rett nivå.

740 kr

Sikkerhetskurs på veg

Avtales med lærer.

7 760 kr

Leie av kjøretøy

Leie av godkjent skolebil til førerprøve. I tillegg betaler du gebyrer på Trafikkstasjonen

2 100 kr

Kurs

Sikkerhetskurs på øvingsbane

Inkl.baneleie. Avtales med lærer når ferdighetene er på plass.

5 320 kr

Annet

Hygienetillegg

100 kr


Lærere klasse B

Kommende aktiviteter

Lastsikringskurs (BE)

9. juni / Trafikkskolen Harstad AS, Storgata 59, 9406 Harstad / 1.200 kr

Trafikalt grunnkurs (TG)

9. juni / Trafikkskolen Harstad AS, Storgata 59, 9406 Harstad / 1.690 kr

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund-logo